Tot onze spijt moeten wij melden dat onze club ophoudt te bestaan.

We willen iedereen bedanken die de club genegen was: de wandelaars, de leden, de medewerkers, de gemeente, de wandelfederatie.